Servicios de la web

Hall

Interventor General Municipal

Ramón Brull Mandingorra

DADES DE CONTACTE

Plaça de l'Ajuntament, 1
46002 València
Telèfon: 96 352 54 78 Extensions: 1154-1155
Fax: 96 352 44 70

RETRIBUCIONS I DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta (sense antiguitat): 107.502,41

BOP 27-03-2017 (pdf descarregar)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València (1979).
Títol d’Interventor d’Administració Local de Primera Categoria (1982) oposició lliure (1981).
Auditor-censor Jurat De Comptes (1985).
Diversos cursos de formació.
Professor en diversos cursos, seminaris i jornades, així com en màsters organitzats per la universitat de la comunitat valenciana.
Autor de diverses publicacions en llibres especialitzats en l’àmbit de control i fiscalització pública.
Membre de tribunals autonòmics i estatals en la selecció d’interventors-tresorers d’administració local.
Interventor de l’Ajuntament d’Algemesí (1982-1984).
Interventor de l’Ajuntament de Paiporta (1984).
Interventor Delegat de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en les conselleries de: Indústria, Comerç i Turisme (1985-1986), Administració Pública i Presidència de la Generalitat (1987), Obres Publiques, Urbanisme i Transports (1987-1994) i Conselleria de Sanitat (1997-2000).
Interventor General de la Generalitat Valenciana (1994-1997).
Interventor Adjunt, Viceinterventor de l’Ajuntament de València (2000-2004).
Interventor General de l’Ajuntament de València (2004-actualidad).
Interventor de l'Emtre, en funcions acumulades (actualitat).Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI