Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-01-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 ENERO 2018.

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 18 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària de data 15 de gener de 2018.
  Aprovat
 • TRESORERIA MUNICIPAL.
 • 0003.-Proposa donar compte de l'informe corresponent al 4t trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000001-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0004.-Proposa donar compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 4º trimestre de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000036-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI FINANCER
 • 0005.-Proposa autoritzar a l'EMT per a la concertació de dos operacions de lísing.
  Expediente .- E-05201-2018-000004-00 - Aprovat
 • CONTESTACIÓ PREGUNTES
 • 0006.-Ampliació de la resposta a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de desembre de 2017 de la Comissió d'Hisenda, pel Grup Popular sobre "Recaptació per la taxa d'ocupació via pública amb taules i cadires".
  Expediente .- O-05650-2018-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-Ampliació de la resposta a la pregunta presentada en la sessió ordinària del mes de desembre de 2017 de la Comissió d'Hisenda, pel Grup Popular sobre "Recaptació per l'impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica'.
  Expediente .- O-05650-2018-000002-00 - Quedar assabentat
 • PREGUNTES
 • 0008.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Saldo mitjà Tresoreria en 2017"
  Expediente .- O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Subvencions Pressupost 2017"
  Expediente .- O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Contractes menors".
  Expediente .- O-89POP-2018-000004-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 01/19/2018 02:51:49 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI