Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
25-06-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 JUNIO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 28 de maig del 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL
 • 0002.-Proposa que la Corporació quede assabentada de la Sentència, del TSJ, que inadmet –amb imposició de costes a la recurrent- el recurs P. O. 1/82/2015 interposat per HABITATS DEL GOLF S.L. contra actuació material de la Generalitat constitutiva de via de fet consistent a excloure a NEWCOVAL S.L. en l'expedient ATE 4/2012 València Dinamiza, de la qualitat de copromotor d'aqueixa actuació territorial estratègica.
  Expediente .- E-00501-2018-000201-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa donar compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General Municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000013-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0005.-Proposa aprovar la 5ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa aprovar la 5ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000017-00 - Aprovat
 • SERVICI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ
 • 0007.-Proposa aprovar la declaració de València com a ciutat pel comerç just.
  Expediente .- E-02250-2018-000205-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • PREGUNTES
 • 0008.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Devolució de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVITNU)'.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000139-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Projectes Pla Confiança"
  Expediente .- O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Pressupost municipal 2018"
  Expediente .- O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets del Grup Municipal Popular, sobre 'Futura Ordenança de Convivència"
  Expediente .- O-89POP-2018-000049-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 06/29/2018 01:16:55 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI