Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
19-02-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 FEBRERO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de gener del 2018.
  Aprovat
 • SECRETARIA
 • 0002.-Proposa donar compte del trasllat de la data de celebració de la sessió ordinària del mes de març de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible.
  Expediente .- O-05650-2018-000003-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre la execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2017
  Expediente .- E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0004.-Proposa aprovar la 1ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000002-00 - Aprovat
 • 0005.-Propone aprobar la 1ª modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del presupuesto 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000003-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0006.-Moció que presenta el regidor Fernando Giner Grima, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Bonificació de l'IBI per a habitatges destinats al lloguer social"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0007.-Moció que presenta la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Inici urgent de les actuacions per a licitar nou contracte de gestió, manteniment, actualització i seguiment dels perfils institucionals de l'Ajuntament de València en les xarxes socials'
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Rebutjat
 • 0008.-Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El xec escolar".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000038-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-Moció que presenten els regidor Manuel Camarasa Navalón i Narcís Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'El compliment dels deures que la legislació administrativa exigeix en matèria de transparència, accés a la informació i administració electrònica'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000038-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0010.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000027 (Subvenció Ca Revolta)'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000042 (Subvenció Francesc Eiximenis)".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Estat de tramitació recurs de reposició expedient Alcaldia E-00201-2017-000031 (Subvenció Ignasi Vilallonga)".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Publicació ajudes Servei d'Ocupació 2018'.
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Fiscalització contractes menors 2018".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana'.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Recaptació Béns Immobles".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Saldo mitjà de tresoreria".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Allotjaments turístics no reglats".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Limitació d'hotels en el centre de la ciutat".
  Expediente .- O-89POP-2018-000014-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 03/12/2018 09:47:17 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI