Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-03-2018
Hora:
10:30
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 MARZO 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 19 de febrer de 2018.
  Aprovat
 • SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
 • 0002.-Proposa aprovar el Pla normatiu municipal 2018
  Expediente .- E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General Municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels pressupostos consolidats municpals de 2017
  Expediente .- E-00407-2018-000007-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC-PRESSUPOSTARI
 • 0004.-Proposa aprovar la 2ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000007-00 - Aprovat
 • CONTESTACIÓ MOCIÓ
 • 0005.-Donar compte de l'informe emès per la Tresoreria General, en relació amb la moció presentada pel regidor Fernando Giner i el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible de 19 de febrer de 2018, sobre 'Bonificació de l'IBI per a habitatges destinats al lloguer social'
  Expediente .- O-05650-2018-000004-00 - Quedar assabentat
 • PREGUNTES
 • 0006.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Finançament de les obres a l'entorn del Tinglado 2 de la Marina'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000053-00 - Contestada
 • 0007.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Deute Consorci València 2007'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000053-00 - Contestada
 • 0008.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Reinversió del Superàvit"
  Expediente .- O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Desglossament del pressupost municipal 2018 per districtes"
  Expediente .- O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Impostos municipals"
  Expediente .- O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Habitatges d'ús turístic"
  Expediente .- O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Limitació d'hotels en el centre de la ciutat"
  Expediente .- O-89POP-2018-000023-00 - Contestada
 • 0012.-PRECS I PREGUNTES
 • 0013(E).-Proposa aprovar la 2ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000008-00 - Aprovat
(Informació publicada: 04/24/2018 12:00:08 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI