Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
28-05-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 MAYO 2018.

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 d'abril del 2018.
  Aprovat
 • 0002.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió extraordinària data 8 de maig de 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0003.-Proposa donar compte de l'Informe de l'Interventor General, sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decrete Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-Proposa donar compte de l'informe de compliment, a l'exercici 2017, del Pla de Reducció de deute 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0005.-Proposa aprovar la 4ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018
  Expediente .- E-05501-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0006.-Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000014-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • MOCIONS
 • 0007.-Moció que presenta el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans sobre "Memòria anual relativa als recursos plantejats sobre procediments administratius"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000124-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0008.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'Compliment acord plenari"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000113-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Impost béns immobles"
  Expediente .- O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Ordenances fiscals 2019"
  Expediente .- O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils"
  Expediente .- O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre "Pla econòmic financer"
  Expediente .- O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Esmenes presentades a la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat"
  Expediente .- O-89POP-2018-000039-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 06/04/2018 12:52:22 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI