Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
23-04-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 ABRIL 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 23 de març de 2018.
  Aprovat
 • SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
 • 0002.-Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0003.-Proposa rectificar l'acord plenari núm. 7, de 28 de març, i addicionar al Pla municipal normatiu per al 2018, noves previsions d'elaboració de disposicions i reglaments.
  Expediente .- E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0004.-Proposa donar compte de l'informe de l'Interventor General sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2017
  Expediente .- E-00407-2018-000009-00 - Quedar assabentat
 • INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS
 • 0005.-Proposa quedar assabentat de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2018
  Expediente .- E-04302-2018-000006-00 - Quedar assabentat
 • TRESORERIA MUNICIPAL
 • 0006.-Proposa donar compte de l'informe corresponent al 1º trimestre 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals
  Expediente .- E-04906-2018-000005-00 - Quedar assabentat
 • JURAT TRIBUTARI
 • 0007.-Proposa donar compte al Ple de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2017
  Expediente .- E-00408-2018-000321-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESUPUESTARI
 • 0008.-Proposa aprovar la 3ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018
  Expediente .- E-05501-2018-000010-00 - Aprovat
 • SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT
 • 0009.-Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
  Expediente .- E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
 • SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME
 • 0010.-Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de Festa d'Interès Turístic de la Comunitat Valenciana, de el 'Romiatge del Santíssim Crist de la Salut del Palmar'.
  Expediente .- E-01909-2017-000061-00 - Aprovat
 • PREGUNTES
 • 0011.-Pregunta que formulen els regidors Manuel Camarasa Navalon i Narcís Estelles Escorihuela, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "El Conveni col·lectiu EMT."
  Expediente .- O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula el regidor Manuel Camarasa Navalon, del Grup Municipal Ciutadans, sobre 'L'entrada en vigor del nou reglament europeu de protecció de dades".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000051-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Superavit 2017"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000086-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 04/24/2018 12:04:13 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI