Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
13-12-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018

Ordre del dia

 • SECRETARIA.-
 • 0001.-Aprovació, si es el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 12 de novembre de 2018.-
  Aprovat
 • SERVICI DE PERSONAL.-
 • 0002.-Acceptar sol·licitut de compatibilitat per a activitat privada.-
  Expediente .- E-01101-2018-004818-00 - Aprovat
 • SERVICI CENTRAL DE PROCEDIMENT SANCIONADOR
 • 0003.-Acceptar la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
  Expediente .- E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS.-
 • 0004.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "il·luminació extraordinària de Nadal".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
 • 0005.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "funcionaris en comissió de servei".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
 • 0006.-Pregunta subscrita pel Sr. Manuel Camarasa Navalón, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "les portes inferiors de la façana".
  Expediente .- O-89CIU-2018-000296-00 - Contestada
 • 0007.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Pressupost executat del capítol I de personal de 2018"
  Expediente .- O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
 • 0008.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Cursos de formació personal funcionari".
  Expediente .- O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Indemnització jubilació anticipada segon semestre 2018".
  Expediente .- O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Abono subvencions sanitàries".
  Expediente .- O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Professors-formadors del pla de formació municipal 2018 que no son funcionaris de l'Ajuntament de València".
  Expediente .- O-89POP-2018-000111-00 - Contestada
 • 0011.-PRECS I PREGUNTES.-
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI.-
 • 0012(E).-Proposa quedar assabentat de la modificació de les circumstàncies en relació amb la compatibilitat pública de professor associat
  Expediente .- E-01101-2018-004954-00 - Aprovat
(Informació publicada: 01/28/2019 09:26:02 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI