Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
18-01-2018
Hora:
11:30
Òrgan:
COMISSIÓ DE GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE 18 DE ENERO DE 2018.

Ordre del dia

 • SECRETARIA
 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió de 14 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • REGIDOR DELEGAT DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS
 • 0002.-Donar compte de les actuacions realitzades en matèria d'accessibilitat, segons acord adoptat en la Comissió de Govern Interior celebrada el 20 de juliol de 2017.
  Quedar assabentat
 • PREGUNTES
 • 0003.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions i import recaptat, incompliment Ordenança de Neteja Urbana respecte al tancament i manteniment de solars".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0004.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions i import recaptat per incompliment Ordenança de Neteja Urbana".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0005.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions per contaminació acústica".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0006.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions per venda ambulant il·legal".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0007.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions per incompliment de l'Ordenança de Parcs i Jardins".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0008.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions carril bus".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0009.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Expedients i sentències per responsabilitat patrimonial".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0010.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0011.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions anul·lades".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions Terrasses".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions ciclistes".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta subscrita pel Sr. Alberto Mendoza Seguí, del Grup Municipal Popular, sobre "Sancions estacionament".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Personal funcionari i laboral que està actualment de baixa".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Jubilacions i baixes definitives del personal al servici de l'Ajuntament des del 15 d'octubre de 2017".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Plantilles ocupades i costos nómines mes gener".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta subscrita pel Sr. Vicente Igual Alandete, del Grup Municipal Popular, sobre "Provisió de places d'agents de la policía local per mitjà de comissions de servici".
  Expediente .- O-89POP-2018-000005-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.-
(Informació publicada: 02/26/2018 11:20:21 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI