Servicios de la web

Hall

Comisió de Ple

Data:
17-12-2018
Hora:
09:00
Òrgan:
COMISSIÓ D'HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE 2018.

Ordre del dia

 • 0001.-Aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 12 de novembre de 2018.
  Aprovat
 • ESTUDI I DICTAMEN D'ASSUMPTES
 • SECRETARIA GENERAL I DEL PLE
 • 0002.-Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal 2019
  Expediente .- E-00401-2018-000074-00 - Aprovat
 • SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI
 • 0003.-Proposa inadmetre el recurs de reposició interposat contra l'aprovació inicial de la 10ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
 • 0004.-Proposa aprovar la 10ª relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000042-00 - Aprovat
 • 0005.-Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el pressupost general de la Corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals per a l'any 2019 i la plantilla de personal.
  Expediente .- E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
 • SERVICI FINANCER
 • 0006.-Proposa aprovar la concertació d'un préstec de refinançament de l'EMT
  Expediente .- E-05201-2018-000030-00 - Aprovat
 • INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
 • 0007.-Proposa donar compte del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València (MOCIGAV). Pla Anual de Control Financer 2019 (PACF-2019)
  Expediente .- E-00407-2018-000021-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA
 • 0008.-Proposa aprovar el pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable. Exercici 2019.
  Expediente .- E-02701-2018-000525-00 - Aprovat
 • 0009.-Proposa quedar assabentat de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 28 de setembre del 2018, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al periode 2019-2023.
  Expediente .- E-02701-2018-000321-00 - Quedar assabentat
 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 • 0010.-Proposa aprovar les tarifes EMT 2019
  Expediente .- E-01801-2018-004000-00 - Aprovat
 • SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'ALTRES ÒRGANS
 • PREGUNTES
 • 0011.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Reparació estructura mercat Ruzafa"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0012.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Sensors per al control d'accessos en mercat de Ruzafa"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0013.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Contracte menor per a la instal·lació de casetes en el mercat de Nadal i Reyes"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0014.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Ubicació mercat extraordinari de Nadal i Reyes"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0015.-Pregunta que formula la regidora Mª. Jesús Puchalt Farinós, del Grup Municipal Popular, sobre "Vídeo promocional mercat Grao"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0016.-Pregunta que formula el regidor Fernando Giner, del Grup Municipal Ciutadans, sobre "Desglosse capítol 6 d'inversions"
  Expediente .- O-89CIU-2018-000295-00 - Contestada
 • 0017.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre "Apartaments Turístics"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0018.-Pregunta que formula la regidora Beatriz Simón Castellets, del Grup Municipal Popular, sobre 'Llei de Turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0019.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Nova taxa municipal per a noves modalitats de transport"
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • 0020.-Pregunta que formula el regidor Eusebio Monzó Martínez, del Grup Municipal Popular, sobre 'Fons de Cooperació Municipal'
  Expediente .- O-89POP-2018-000110-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
(Informació publicada: 12/18/2018 09:26:43 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI