Servicios de la web

Hall
logo Ayuntamiento de Valencia

ESCOLARITZACIÓ - Curs 2020/2021

LEGISLACIÓ

Enllaç a web matrícula temàtica GVA. Pautes admissió Valencia capital. Calendari d'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021 (pdf 230 kb).

RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 851 kb). CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021 (pdf 269 kb). RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 552 kb). CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021 (pdf 272 kb). Nota informativa de la Direcció General de Centres Docents per la qual es fa públic el resultat del sorteig davant Notario a què fa referència l'article 38 del Decret 40/2016, que regula l'admissió en els Centres Docents públics i privats concertats que imparteixen Ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2020/2021 (pdf 168 kb). RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021 (pdf 329 kb).

DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 488 kb). DECRET 40/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyances d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. - Modificat parcialment. ORDRE 5/2020, de 31 març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de modificació de l’Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat (pdf 482 kb). ORDRE 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. - Modificada parcialment.

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 (pdf 1980 kb).

OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ. MÉS INFO: Web municipal d'Educació / Escolarització.

Pot trobar este document en:

  • INFORMACIÓ PÚBLICA \ EDUCACIÓ


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI