06/12/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Autoliquidació d'impostos

El pagament de determinats impostos i taxes municipals es realitza pel sistema d'autoliquidació. En estos casos ha d'omplir-se un imprés en què s'indica la quantitat a pagar i que es presentarà en l'entitat bancària autoritzada per a realitzar el pagament.

A fi de simplificar este procés, esta pàgina li permet:

  • Descarregar i instal·lar en el seu ordinador un programa gestor indicat per a la realització habitual i massiva d'autoliquidacions i per tant recomanat per a entitats com a gestories, etc.
  • Omplir un formulari PDF que serà validat en línia per l'Ajuntament i que podrà guardar i imprimir per a presentar-ho en l'entitat bancària i realitzar el pagament.
  • Davant de qualsevol problema d'instal·lació o ús pot contactar amb el grup de suport a través del compte de correu autoliquidaciones@valencia.es

Descàrrega del Gestor d'Autoliquidacions

Gestor d'autoliquidacions (4,6 Mb) Descarregar Ajuda per a la instalació
i funcionament del programa
(pdf 879 Kb)

Permet realitzar les autoliquidacions següents:

  • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica -Altes-
  • Taxa per expedició de la Cèdula d'Habitabilitat

Formularis d'autoliquidació

Impost de Construccions i Obres (ICIO) i Taxa per prestació de Serveis relatius a Actuacions Urbanístiques     Instruccions
Conceptes bàsics
* Obres de Reforma en Habitatges Autoliquidar    
* Obres en locals no destinats a Habitatge Autoliquidar    
* Obra Nova i Rehabilitació Integral Autoliquidar    
* Altres Obres: Enderrocaments, Obres d'urbanització, etc. Autoliquidar    
* Altres Taxes Urbanístiques Autoliquidar    
Taxa d'ocupació de via pública per elements auxiliars d'obra (contenidors, casetes i tanques i bastides) Autoliquidar    
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)     Estimació de la cuota
Impost sobre vehicles de tracció mecànica -Altes- Autoliquidar Ajuda  
Taxa per servici de bodes Autoliquidar    
Taxa per prestació de Servicis Sanitaris Autoliquidar Ajuda  
Taxa per expedició de documents administratius Autoliquidar    
Taxa 1'5% empreses explotadores de servicis Autoliquidar    


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI