Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Execució Periodista Gil Sumbiela

Servici:Gestió Urbanística
Secció:Reparcel·lacions II

Anunci en DOCV exposició pública (pdf 540 Kb) Anunci tràmit d'audiència (pdf 17,2 kb)

Projecte de Reparcel·lació modificat (gener 2012):

01_INTRODUCCIÓ (pdf 265 kb) 02_MEMÒRIA (pdf 754 kb) 03_PROPIETARIS I INTERESSAT (pdf 129 kb) 04_FINQUES APORTADES (pdf 1,74 mb) 05_FINQUES RESULTANTS (pdf 1,23 mb) 06_VALORACIÓ TERRENYS (pdf 21,9 mb) 07_COMPTE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL (pdf 202 kb) p01_PLA SITUACIÓ (pdf 768 kb) p02_PLA EMPLAÇAMENT (pdf 3,20 mb) p03_PLA DELIMITACIÓ (pdf 165 kb) p04_PLA HISTÒRIC (pdf 1,89 mb) p05_PLA USOS I EDIFICACIONS (pdf 326 kb) p06_PLA FINQUES APORTADES (pdf 334 kb) p07_PLA FINCA APORTADA 1 (pdf 201 kb) p08_PLA FINCA APORTADA 2 (pdf 209 kb) p09_PLA FINCA APORTADA 3 (pdf 198 kb) p10_PLA FINCA APORTADA 4 (pdf 203 kb) p11_PLA FINCA APORTADA 5 (pdf 220 kb) p12_PLA FINCA APORTADA 6 (pdf 200 kb) p13_PLA FINCA APORTADA 7.1 (pdf 198 kb) p14_PLA FINCA APORTADA 7.2 (pdf 235 kb) p15_PLA SOLAR NOU (pdf 194 kb) p16_PLA FINQUES RESULTANTS (pdf 279 kb) p17_PLA FINCA RESULTANT A (pdf 174 kb) p18_PLA FINCA RESULTANT B (pdf 166 kb) p19_PLA FINCA RESULTANT C (pdf 163 kb) p20_PLA FINCA RESULTANT D (pdf 158 kb) p21_PLA FINCA RESULTANT Ea (pdf 163 kb) p22_PLA FINCA RESULTANT Eb (pdf 160 kb) p23_PLA FINCA RESULTANT Ec (pdf 169 kb) p24_PLA FINCA RESULTANT Ed (pdf 169 kb) p25_PLA FINCA RESULTANT F (pdf 158 kb) p26_PLA FINCA RESULTANT G (pdf 168 kb) p27_PLA SUPERPOSICIÓ DE FINQUES (pdf 390 kb)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI