20/05/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

Novetats PAIs

Acord aprovació de la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del PAI  UE PRIM "HIERROS TURIA" (pdf 150 kb). Resolució d'Alcaldía SM-2039 de sometiment a informació pública del PAI per al desenvolupament de la UE-Única del PRI "Sector M-5 Atarazanas-Grao" del PGOU de València (pdf 240 kb). Quedar assabentada la corporació de la fusió per absorció de la mercantil ANALYST INVERTEIX 21, SLU (societat absorbida), per la mercantil PROALIVAL 2016, SA, (societat absorbent), quedant, en la seua conseqüència, extingida la mercantil ANALYST INVERTEIX 21, SLU i subrogada la mercantil PROALIVAL 2016, SA, en tots els drets i obligacions que ostentava aquella en la seua qualitat d'adjudicatària de la condició d'agent urbanitzador de la Unitat d'Execució Única del Sector de Sòl Urbanitzable No Programat Font Sant Lluís del PGOU de València (pdf 220 kb). Acord aprovació de la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució A "Benifaraig PN-2" (pdf 66 kb). Guia de procediment per a l'aprovació dels programes d'actuació integrada en el Ajuntament de València (En format Pdf 697 Kb). Quadre de preus d'urbanització Juliol 2018 (En format Pdf 7416 Kb) Quadre de preus d'urbanització Juliol 2018 (En format presto 5523 Kb) Quadre de preus d'urbanització Juliol 2018 (En format bc3 2713 Kb) Contingut mínim dels projectes d'urbanització en PAIs (En format Pdf 1192 Kb).


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI